OZON CENTER HAKKINDA

İnsana bütüncül bir yaklaşımla baktığınız zaman onun beden-akıl-ruh üçlüsünden oluştuğunu görürsünüz. Bugün artık biliyoruz ki bedende meydana gelen bir rahatsızlığın nedeni ruh ya da akıldaki birtakım bozulmalardan bile kaynaklanabilmektedir. İşte tam bu noktada hekimliğin sanat boyutu devreye girmekte; hekim semptomlara değil, onların arkasında yatan hastalık yapıcı temel unsurların izini sürebilecek ehliyete ve bilgiye sahipse, tedaviyi o alana yani buzdağının görünmeyen kısmına yoğunlaştırabilmekte ve böylece gerçek şifa mümkün olabilmektedir.

Ancak bugün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de hekimlerin tek bir hastaya ayırabildiği vakit gittikçe düşmektedir. Bu cendere içinde bir hastaya gerekli zaman ve emeği ayıramayan hekim semptomlara yoğunlaşan, palyatif ve ilaç merkezli tedavi döngüsünün esiri olabilmekte, hastaya özel durumları ayrıştıramamaktadır.

Ozon Center ‘hastalık yoktur hasta vardır’ felsefesiyle hareket etmeye çalışır. Hastalıkların tedavisinde buzdağının sadece görünen kısmıyla ilgilenmez. Hastalığın altında yatan olası nedenleri analiz etmek için öncelikle hastayı tanımaya çalışır.

Kurucumuz Dr. Ergin Ertan önce hastayı tanır, sonra gerekli tedavi için hem modern hem geleneksel yöntemleri önyargısız ve eşit şekilde değerlendirir. Böylece size has tedavi protokolü sadece hastalığınızı değil sizi de iyileştirmek için formule edilir.